Mesto PREŠOV

Thursday - 13. August 2020
 

Tvorba koncepcie - zloženie riadiaceho tímu

V období od 07. 09. 2009 odbor školstva, kultúry a športu Mestského úradu v Prešove aktívne pracuje na zhotovení návrhu koncepcie, ktorého predmetom je vytvorenie stratégie rozvoja v oblastiach školstva, kultúry a športu. V začiatkoch tohto procesu boli vytvorené tri pracovné skupiny, ktoré pozostávali z predstaviteľov dotknutých oblastí návrhu koncepcie.
Jednotlivé skupiny sa stretávali raz do týždňa a aktívne pracovali na vytvorení tejto stratégie. V procese tvorby koncepcie pracovné skupiny zhodnotili aktuálny stav v danej oblasti v meste, zanalyzovali ho, vytvorili víziu budúcnosti v daných oblastiach a stanovili ciele a spôsoby, ako tieto ciele dosiahnuť.
Dňa 9. marca 2010 o 14,00 sa v zasadačke MsÚ Jarková 24 uskutoční pracovné stretnutie zástupcov pracovných skupín a riadiacej skupiny, ktorého cieľom je prezentácia a pripomienkovanie návrhu koncepcie. Pracovné stretnutie je verejné.

Dňa 9. marca 2010 o 14,00 sa v zasadačke MsÚ Jarková 24 uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov pracovných skupín a riadiacej skupiny, ktorého cieľom je prezentácia a pripomienkovanie návrhu koncepcie. Pracovné stretnutie bolo verejné.
Členmi riadiacej skupiny k tvorbe koncepcie sú:
JUDr. Katarína Ďurčanská, viceprimátorka mesta Prešov
doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD. , MPH, poslankyňa MsZ
Mgr. Mária Čížiková, poslankyňa MsZ
Mgr. Juraj Hurný, poslanec MsZ
Ing. Marta Kollárová, PhD. , poslankyňa MsZ
PhDr. Milan Laca, poslanec MsZ.
Za pracovné skupiny boli do riadiaceho tímu delegovaní zástupcovia nasledovne:
- za oblasť školstva
Mgr. Anna Vizdalová (anicka4@post.sk)
Mgr. Eva Miklášová (msbudovatelska@gmail.com)
Mgr. Ľuboš Marcinek (marcinek.lubos@gmail.com)
- za oblasť kultúry
Bc. Marek Duchoň (muzeum.solivar@stm-ke.sk)
Matúš Jaško (skolkyx@gmail.com)
PhDr. Darina Petranská (daripet@gmail.com)
- za oblasť športu
PaedDr. Jozef Muránsky (muransky1968@gmail.com)
Ing. Oldřich Bažant (o.bazant@stonline.com)
Ingrid Chalupová (ingridfit@centrum.sk)Pridal: Anna Böhmerova, PhDr.


Aktualizované: 23.3.2010

tlačiť
 
mesto Prešov

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS