Mesto PREŠOV

Thursday - 13. August 2020
 

KOMUNITNÝ PLÁN - KONCEPCIA ŠKOLSTVA, KULTÚRY A ŠPORTU

Zoznamy pracovných skupín a termíny stretnutí, informácie o práci pracovných skupín

Našou ambíciou je vytvoriť stratégiu rozvoja - program pozitívnych zmien v meste Prešov v troch oblastiach:
- školstvo
- kultúra
- šport
V tomto procese:
- zanalyzujeme a zhodnotíme aktuálny stav oblastí v meste,
- vytvoríme obraz - víziu budúcnosti, ktorá bude odrazom našich hodnôt a jedinečnosti,
- stanovíme si ciele a nadizajnujeme spôsoby, kroky a alternatívy, ako ich chceme efektívne, adresne a konkrétne naplniť.

Čo získame týmto procesom a dokumentom?
Vďaka auditu získame komplexný prehľad o oblastiach a o tom, čo všetko sa v danom území nachádza.
Dostaneme informácie o tom, čo ľudia v meste naozaj potrebujú.
Stanovíme si jasné, konkrétne ciele a priority rozvoja oblasti a definujeme cesty ako ich dosiahnuť, čím prispejeme k riadenému a trvalo udržateľnému rozvoju.
Dokument ako strednodobý záväzný program bude schválený mestským zastupiteľstvom, čím sa stáva nástrojom na zachovanie jednotnej línie rozvoja oblastí.
Dokážeme do istej miery mobilizovať občanov a odborníkov, ktorí sú často nevyčerpateľnou studnicou pre spôsobovanie pozitívnych zmien a zvyšovania kvality života v meste.
Možnosti stretávania sa, komunikovnia, argumentovania, sieťovania, čím sa môžeme priblížiť k otvorenej a progresívnej spoločnosti i sami sebe.
Jedinečnú možnosť tvoriť tvár mesta budúcnosti a dať mu kus seba.

VŠETCI MÁME TÚ MOŽNOSŤ!

Stretnutia pracovných skupín sú pravidelné:
Šport - utorok o 14,30 - MsÚ Jarková 24, zasadačka
Kultúra - streda o 14,00 - Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99
Školstvo - štvrtok o 14,00 MsÚ Jarková 24, zasadačka (zmena od 8.10.už nie v ŠVK)
V prípade potreby kontaktujte koordinátorv pracovných skupín:
Šport - Mgr. Radoslav Džugan - radoslav.dzugan@presov.sk
Kultúra - Mgr. Mária Putnocká - maria.putnocka@presov.sk
Školstvo - PhDr. Anna Böhmerová - anna.bohmerova@presov.sk

Ak sa chcete zapojiť do pracovných skupín, kontaktujte koordinátorov pracovných skupín alebo príďte priamo na stretnutie.


  • obr
  • obr
  • obr

Prílohy

Pridal: Anna Böhmerova, PhDr.


Zverejnené: 12.3.2010

tlačiť
 
mesto Prešov

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS