Mesto PREŠOV

Sunday - 13. June 2021
 

Kontakty

Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu

Jarková 26, 3. poschodie
PaedDr. Jozef Muránsky

vedúci odboru
e-mail: jozef.muransky@presov.sk   
tel. : 051/3100 549
mobil: 0905330621

č.dv. 418

Oddelenie školstva mládeže a športu

Mgr. Daniela Lenková

vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu

e-mail: daniela.lenkova@presov.sk   
tel. : 051/3100 550

č. dv. 417

PaedDr. Jitka Semivanová

odborná referentka

e-mail: jitka.semivanova@presov.sk
tel. : 051/3100 561
č.dv. 408

Mgr. Ľudmila Kravčáková
odborná referentka
e-mail: ludmila.kravcakova@presov.sk
el. : 051/3100 544
č.dv. 407

Mária Tejiščáková
odborná referentka
e-mail: maria.tejiscakova@presov.sk
Tel. : 051/3100 541
č.dv. 409

Mgr. František Biroš
odborný referent
e-mail: frantisek.biros@presov.sk
el. : 051/3100 544
č.dv. 407

Mgr. Miroslav Vlček
odborný referent - šport
e-mail: miroslav.vlcek@presov.sk
tel.: 051/3100 544
č..dv. 407

Beáta Kollárová
odborná referentka
e-mail: beata.kollarova@presov.sk
el. : 051/3100 543
č.dv. 408

Ing. Beáta Vargošková
odborná referentka
e-mail: beata.vargoskova@presov.sk
tel.: 051/3100 542
č..dv. 409  

Mária Kizáková
odborná referentka
e-mail: maria.kizakova@presov.sk
tel.: 051/3100 543
č..dv. 408

Mgr. Adriana Palšová

odborná referentka

e-mail: adriana.palsova@presov.sk

Tel. : 051/3100 542
č.dv.409


Pridal: Anna Böhmerova, PhDr.


Aktualizované: 1.2.2016

tlačiť
 
mesto Prešov

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS